சனி, 7 செப்டம்பர், 2013

அறிவியல் படித்தால் உக்கத் தொகை (INSPIRE SCHOLARSHIPS )---மத்திய அரசின் தொழில் நுட்ப துறை அறிவிப்பு

அறிவியல் படித்தால் உக்கத் தொகை (INSPIRE SCHOLARSHIPS )

கல்லூரி மற்றும் பல்கலை கழகங்களில் அறிவியல் பாடப் பிரிவில் படிக்கும் 10 ஆயிரம் மாணவர்களக்கு ரூ 80000 வரை உக்கத்தொகை வழங்கப்படும் என்று மத்திய அரசின் தொழில் நுட்ப துறை அறிவித்துள்ளது.

குதி:-

வயது : விண்ணப் பிக்கும் பொது மாணவர்களக்கு 17-22 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்

1)கணிதம் , புள்ளியல், இயற்பியல் , வேதியல் , எர்த் சயின்ஸ் , லைப் சயின்ஸ் உள்பட அடிப்படை அறிவியல் பாடப் பிரிவில் Bsc, Bsc Honors , ஒருங்கிணைத்த Msc அல்லது Msc படிக்கும் மாணவர்கள்
2)12ஆம் வகுப்பு பொது தேர்வுகளில் (CBSC /STATE BOARD ) முதல் ஒரு சதவித இடங்கலக்குள் இருக்க வேண்டும்.
3) IIT / JEE / AIEE, அகில இந்திய மருத்துவ தேர்வு களில் முதல் 10 ஆயிரம் rank இருக்க வேண்டும்
4)Competitive Exam முலம் பல்கலைகழங்களில் அடிப்படை அறிவியல் பாடங்களில் இலநிலை பட்டம்அல்லது ஒருங்கிணைத்த படிப்பு படிக்கும் மாணவர்கள்
5) IISR கல்வி நிறுவனகள் , NISER , அணுசக்தி துரையின் சென்டர் போர் பெசிக் சயின்ஸ் ஆகிய கல்வி நிறுவனங்களில் பயிலும் மாணவர்கள்.
விண்ணப்பிக்கும் முறை:-
விண்ணப்ப படிவத்தை <http://inspire-dst.gov.in/> என்ற இனைய தளங்களில் இருந்து டவுன்லோட் செய்து, பூர்த்தி செய்யவும்
பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பம் கிலே உள்ள முகவரிக்கு தபால் செய்யவும்
“Director, National Institute of Science, Technology & Development Studies (NISTADS), Dr. K.S. Krishnan Marg, New Delhi-110 012′
இணைக்க வேண்டிய ஆவணங்கள் :-
1. 10ம் மற்றும் 12ம் வகுப்பு தேர்வு மதிப்பெண் சான்றிதழ் நகல் (SELF ATTESTED )
2.மாணவர் படித்து வரும் கல்லூரி முதல்வர் , கல்வி நிறுவங்கள் இயக்குனர் அல்லது பல்கலைகழகப் பதிவாளரிடம் ஒப்புதல் கடிதம் (ENDORSEMENT LETTER )
குறிப்பு :-
முழுமையாக பூர்த்தி செய்யபடாத மற்றும் குறிப்பிட்ட ஆவணங்கள் இணைக்கப்படாத விண்ணப்பங்கள் ஏற்று கொள்ளபடாது
கடைசி நாள் : 30-11-2013
மேலும் விபரங்களுக்கு :-
<http://www.inspire-dst.gov.in/>
இனைய தளத்தை பார்க்கவும்


http://www.inspire-dst.gov.in/Inspire-Advertisement.pdf

Ministry of Science and Technology
Department of Science and Technology
INSPIRE Scholarship
Submission of Application for the “SCHOLARSHIP FOR HIGHER 
EDUCATION (SHE)” - a component of `Innovation in Science Pursuit 
for Inspired Research (INSPIRE)’.
Call for Applications under SHE - 2013
Applications are invited from eligible candidates for `Scholarship for Higher Education (SHE)’, a 
component of INSPIRE. Total of 10,000 scholarships are available annually under SHE. The 
scholarships are limited only to the candidates who have passed Class XII in the year 2013 from 
various recognized Indian State and Central Boards and studying courses in natural/ basic sciences at 
three years B.Sc., B.Sc. (Hons), four years B.S and five years integrated M.Sc./M.S programs in any 
recognized College/ University/ Institutions in India. The Scheme in its current format does not 
include courses in engineering, medicine, technology and other professional or technical or 
applied science courses. 
Value & Type of Support
Each eligible candidate will receive annually 
scholarship @ total value Rs.80,000. The cash 
value payable to the SHE scholarship holder is 
Rs.60,000 per annum along with a summer time 
attachment fee of Rs.20,000 which will be paid for 
undertaking summer time research project.
Duration of the Support
Selected candidates will be supported for a 
maximum period of five years starting from 
1
st year course in B.Sc., B.Sc. (Hons), BS 
and integrated course leading to M.S. or 
M.Sc. or till completion of the course, which 
ever is earlier. Continuation of the 
scholarship for selected candidates is based 
on performance in the examinations 
conducted and certified by the institution 
imparting education.
Eligibility & Selection Criteria 
The eligibility of candidates will be based on a) performance in Board Examinations within the cut-off 
threshold (top 1%) for each State or Central Board Examination for the year 2013 at Class XII level 
as listed in Table 1 and/ or b) performance in any of the specified Competitive Examinations within 
stipulated cut off ranks and recipient of various scholarships and medals (Table 2 & Table 3). The 
eligible candidate must be already enrolled into a valid degree level course in natural / basic 
sciences within the scope of INSPIRE Scholarship (Table 4) at any recognized College or University 
or Institute in India. Receipt of Eligibility Note or Eligibility Certificate on INSPIRE Scholarship from 
respective Board is not mandatory as an eligibility criteria to apply and also do not guarantee the 
Scholarship. Moreover, top 1% Cut-off of previous year (2012) given in Table 1 would only be used 
for guidelines purpose. For more details visit our website: www.inspire-dst.gov.in. The selection will 
be subjected to evaluation of each application based on the above eligibility criteria including 
finalization of actual top 1% cut-off of Class 12 examination 2013 for each Board. In the case of 
receiving more than 10,000 eligible applications in the given year, the selection will be on the basis 
of Board inclusive model within the available number of Scholarships in that year.Please ensure that your Filled-in Application must be accompanied with the 
following Documents: 
[1] Passport size photograph along with signature of the applicant
[2] 12th class Mark-sheet
[3] 10th class Certificate
[4] 12th Board Eligibility Note (if Received from respective Board, not mandatory)
[5] Rank certificate of Competitive Examinations [in case of para (4)] 
[6] Endorsement Form (as per Format enclosed)
[7] Any Other supporting documents
Student’s Need to do
Interested and eligible candidates who have passed Class XII Board Examination only in 2013 [as per 
Table 1 for Board examination based eligibility or as per Table 2 or Table 3 for Competitive 
Examination based eligibility or having Eligibility Certificate or Eligibility Note for 2013 Board 
Examination issued by the respective Board (not mandatory)] must apply in the prescribed format. 
Attach attested copy of i) Certificate of Class X Board Examination for verification of Date of Birth, ii) 
Mark sheets of Class XII Board Examination, iii) Copy of the Eligibility Certificate or Eligibility Note for 
students passed in 2013 (if received by the candidate, not mandatory), iv) Copy of the Rank Certificate 
for JEE (Main) or JEE (Advanced) for engineering/ NEET for medical examination/ NTSE / International 
Olympiad Medalists/ JBNSTS and v) Endorsement Certificate from Principal of the College/ Director or 
Registrar of the Institute or University where the applicant is presently enrolled/ admitted. 
Students may apply either Off-line or On-line. Application Format with all Tables is available at the 
website: www.inspire-dst.gov.in for information and download, in case of Off-line submissions. However, 
submission of On-line application would be preferred. To apply On-line, please visit the website: 
http://www.online-inspire.gov.in and follow the process as prescribed therein. The On-line application 
submissions shall commence on 6
th of August 2013 and will be closed on 30th November 2013.
After On-line submission of application, the Applicant must obtain a print of application submitted. 
Off-line applications and the print out of the submitted On-line application along with all necessary 
documents must be sent to The Director, National Institute of Science, Technology & Development 
Studies (NISTADS), Dr K S Krishnan Marg, New Delhi - 110012 by Ordinary Post only, on or 
before 9th December 2013. The envelope should mention on top “Application for INSPIRE 
Scholarship for 2013” program. DST-INSPIRE will not be responsible for postal delays in receiving the 
completed application form.
Incomplete or wrongly filled up application or application with lack of essential documents will summarily 
be rejected. Any legal proceedings in respect to any matter of claim or dispute arising out of this 
advertisement and / or application can be lodged only in Delhi Courts/ Tribunals/ Forums and Delhi 
Courts / Tribunal/ Forums only shall have the sole and exclusive jurisdiction to try any case / dispute. 
Please apply only after 6th August 2013. No Applications will be accepted before 06th August 2013.
Please note that students who have passed Class 12 examination in the previous years need not apply 
now. APPLICATION FORMAT
(1) Personal Particulars
Name of the Candidate
Date of Birth Gender (M/F) 
Social Community (Pl. tick) Differently abled (Y/N) 
(2) Enrollment Information (B.Sc./ Integrated M.Sc. level) 
Program Enrolled
B.Sc. B.Sc. Honors BS M.Sc. Integrated
Course Enrolled Year of Admission/ Enrollment 
Admission No. (If any)
Name of University/ Institution
Name of the College 
District (in which College is located) State 
(Attach Endorsement Certificate certified by Head of College/ Institute i.e. Principal/ Director/ Registrar etc. 
regarding Program and Subjects pursuing at the College)
Aadhaar Card No. (if available)
Place of Birth Urban/ Rural 
Father’s Name
Mother’s Name 
Parent’s Annual Income
Applicant’s 
Photograph 
(Passport Size)
GEN OBC SC ST- 2 -
(3) Higher Secondary Performance Information (12th Standard)
Name of the Board
Passing Year 
State 
Rank in Respective Board (if any)
Board Roll No
Marks Information
Total Marks Obtained Maximum Marks 
Overall %-age
School Name 
School Address 
Year of Passing
Class X Examination 
(i) Attach copy of Class 12th Mark sheet obtained from Central/ State Board Examination, ii) Attach copy of Class 
10th Mark sheet or Certificate obtained from Central/ State Board Examination (for proof of Date of Birth)
Subjects Marks Obtained Maximum Marks Grade- 3 -
(4) National Level Competitive Examinations (in case the student is eligible on this basis)
Type of Examination Year of Passing Rank
(As per Common Merit List)
JEE (Advanced) /IIT JEE
JEE (Main)/ AIEEE (Engineering)
NEET /AIPMT
KVPY/ NTSE/ JBNSTS/ 
International Olympiad Medalist 
Any Other
(i) Attach copy of Rank Certificate for JEE (Advanced) /JEE (Main)/NEET or Certificate for KVPY/ NTSE/ JBNSTS/ 
Int. Olympiad Medalist)
(5) Contact Information
Permanent Address 
City/ District State 
Pin code
Telephone No with STD Code (e.g. 011-23456788) 
Mobile No 
Email ID - (e.g. xyx@yahoo.com) 
Address for Communication 
City/ District State 
Pin code
(Please ensure correctness of your address including Telephone No and Email ID for better communication) - 4 -
(6) Other Details
Are you availing any other Scholarship Yes No
If yes, please provide details 
Declaration: It is certified that all particulars given by me in columns above are true to the best of my 
knowledge. If any particulars were found false, I am aware that my application and scholarship shall be 
liable for cancellation.
Signature ………………………………………………………………… Place …………………… Date …………………………….Department of Science & Technology
[INSPIRE Program]
Endorsement from the Head/Principal/Registrar/Director of 
the College/University/Institute
It is certified that Ms./Mr. ………………………………………………………… son/daughter 
of …………………………………………………………………… is pursuing the following 
course B.Sc. (Hons) B.Sc. B.S Int. M.Sc.
since …………….. (Year of admission) with the following main subject(s): 
(For BSc Hons /Int. MSc & BS, please tick only the major subject. For BSc General, please tick all the subjects’
combination)
PHYSICS MATHEMATICS BOTANY
CHEMISTRY STATISTICS ZOOLOGY
ASTRONOMY GEOLOGY BIOCHEMISTRY
ASTROPHYSICS GEOPHYSICS MICROBIOLOGY
ELECTRONICS GEOCHEMISTRY BIOLOGY
ATMOSPHERIC SCIENCES OCEANIC SCIENCES ANTHROPOLOGY
Name of the College ………….………………………………………
Name of the University/Institute: .…………………………………………………
………………………………………………….
Signature and Stamp of the Principal of the College/Head of the Institution:
Date:
Place:Table – 1
Percentage Cut-off Marks# of Various State-Boards Result in class XII for 2012 (only for 
guidelines purpose) and 2013
Sr. 
No.
Name of the 
Boards
% - Cut-off Marks #
XII for 2012 XII for 2013
1 Andhra Pradesh 95.7
To be 
finalized 
later after 
receiving 
actual Data 
from 
respective 
Boards. 
2 Assam 77.6
3 Bihar 75.4
4 Chhattisgarh 79
5 Goa 84.7
6 Gujarat 87.6
7 Haryana 88.6
8 Himachal Pradesh 83.4
9 Jammu & Kashmir 88.8
10 Jharkhand 65
11 Karnataka 90.5
12 Kerala 94.4
13 Madhya Pradesh 87.2
14 Maharashtra 84.2
15 Manipur 81
16 Meghalaya 69.4
17 Mizoram 71.6
18 Nagaland 70.2
19 Orissa 76.7
20 Punjab 84
21 Rajasthan 81
22 Tamil Nadu 95.5
23 Tripura 71
24 Uttar Pradesh 78.4
25 Uttarakhand 71.2
26 West Bengal 82.6
27 CBSE 94.2
28 ICSE 94.2
29. Viswa-Bharathi 98.8
30. AMU Board 87
Total Marks obtained
[# % - Marks = ---------------------------------- X 100 ]
Maximum Possible MarksTable - 2
National Level Competitive Examination
 JEE (Main) : Top 10,000 Rank as per Common Merit List (CML)
 JEE (Advanced) : Top 10,000 Rank as per Common Merit List (CML)
 NEET for Medical : Top 10,000 Rank as per Common Merit List (CML)
 All Kishore Vaigyanik Protsahan Yojna (KVPY) Fellows, National Talent Search Examination 
(NTSE) Scholars, International Olympiad Medalists and Jagadis Bose National Science Talent 
Search (JBNSTS) Scholars.
Table – 3
Other National Level Competitive Examinations for Admission into 
 4 years BS or 5 years Integrated M.Sc. programs in Basic & Natural Sciences at all Indian 
Institute of Technology (IITs) within top 10,000 rank in JEE (Advanced)
 All Indian Institute of Science Education & Research (IISERs)
 National Institute of Science Education & Research (NISER) 
 Department of Atomic Energy - Centre for Basic Science (DAE - CBS)
 University at Under-graduate or Integrated M. Sc. program in Natural Sciences and Basic 
Sciences following National Level Competitive Examinations indicated at Table 2.
Table – 4
Scope of Subjects under INSPIRE Scholarship
The following subjects under Basic and Natural Sciences are within the scope of INSPIRE 
Scholarship for pursuing BSc. /BS/Int. MSc/Int. MS course:
(1) Physics, (2) Chemistry, (3) Mathematics, (4) Biology, (5) Statistics, (6) Geology, (7) 
Astrophysics, (8) Astronomy, (9) Electronics, (10) Botany, (11) Zoology, (12) Bio-chemistry, (13) 
Anthropology, (14) Microbiology, (15) Geophysics, (16) Geochemistry, (17) Atmospheric Sciences 

& (18) Oceanic Sciences

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக