புதன், 11 நவம்பர், 2015

" பழந்தமிழர் உணவு திருவிழா "

மும்பை விழித்தெழு இயக்கம் மற்றும் நல்லசோறு அமைப்பு இணைந்து நடத்திய ‪#‎பழந்தமிழர்_உணவு_திருவிழா‬ காணொளி இணைக்கப்பட்டுள்ளது ...
மருத்துவர்.கு.சிவராமன் சிறப்புரை கட்டாயம் கேட்கவும்...
" பழந்தமிழர் உணவு திருவிழா " வரவு -- செலவு கணக்கை எமது இணையதளத்தில் பார்க்கலாம்...www.vizhithezhuiyakkam.blogspot.in
" பழந்தமிழர் உணவு திருவிழா " வரவு -- செலவு கணக்கு 
in Excel sheet copy

Date:- 10.11.2015
Total Budget for Ancient Tamil Food Festival 
S.NO Expense Amount (Rs) Balance Amount (Rs)
1 Dr sivaraman Flight ticket chennai and mumbai up & down 14000
2 Dr sivaraman Train ticket madurai to chennai 850
3 Dr sivaraman Car rent from madurai to chennai 5000
4 Nallasoaru Rajamurugan + 3 5500
5 Dr Sivaraman Hotel- 1 day 4000
6 Nallasoaru Rajamurugan + 3 7000
7 Bright graphics - Ram 34000 10000 Total 55,000 After Discount Rs 44,000
8 D.S. School 29000 Refund Rs 7000
9 D.S. School Bhaskar Decoraction 35000
10 D.S. School Bhaskar caterers 15000 Refund Rs 8000
11 Media Advertisement Dinakaran &Dinathanathi 28000 paid by chandrasekar
12 Car Arrangement 0 Pick up no charge by chandrasekar & drop by Bhaskar travels
13 Food materials (chennai) Vidhai Organic store 30000 20000 Total 65,000 (50,000 to be paid after discount)
14 Food materials (mumbai)             AP Mani & Sons 10000 6500 After discount Bright graphics = 2500+2500+2500+4000+3000
15 Mani Caterers  20000 12000 After discount
16 Sun digital Video and Photo's 6000 After discount
17 Travels for Malad peoples 5000
18 0ther expense cleaning  1000
248350 48500 Total expense amount  Rs2,96,850
Received amount from Peoples, Sponsors & Comrades
Total Donation
20 Tamil Lemuriya (Invitation Sponsor + Stall +Donation)  35000
21 Nitiyanand Milk store 20000
22 Bharat book centre 7500 3coupons given
23 Amlastanley 3000 5coupons given
24 MVI Comrades Pandian Rs2000 + Suresh Rs1000+ kattawarayan Rs1000+Kathir Rs1000+Francis Rs500 +Madhavan Rs 500 6000
25 Coupon (430X300) 129000 Total 800 peoples were attended ..430Coupons+120 coupons free for 10 caterers,10students,5 doctors, 10teachers &professors, 10medias,50 sponsors +above 200 childrens free.. 100 coupons (from 430 coupons ) amount Rs 30,000 from 1,29,000 not received till date
26 Refund amount from DS school 15000
Total 215500
Invitation page sponsor
Ap mani and sons  3000
CA vetteswar 3000
Vivek jewellers 3000
seema caterers 3000
Giri store 5000
EM square studio 5000
sangam entertainment 3000
Thirumurugan mobile store 3000
Total 28000
Total  Received amount RS2,43,500

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக